Verdensmål i BUFREMTIDs  medlemsorganisationer

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for at sikre, at verden har en bedre og mere bæredygtig fremtid. Både for vores egen skyld, men især for den næste generations skyld. Som en forening for børn og unge er BUFFREMTID optaget af at reflektere disse mål gennem vores arbejde i lokale foreninger og gennem vore internationale projekter.

Afskaf Fattigdom

BUFREMTID hjæpler udsatte børn og unge med at få deres rettigheder opfyldt og beskytter dem mod de voldelige konsekvenser af fattigdom. Læs mere om vores arbejde gennem vores internationale projekter i Uganda, Zambia, Congo, Kenya og Burundi.

Stop Sult

Verdensmålene for bæredygtige udvikling vil afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030. Gennem vore internationale partnerskaber arbejder vi for at alle mennesker - især børn og de mest sårbare - har adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt.

Sundhed og Trivsel

BUFREMTID arbejder med at inspirere til arbejd med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet. Vi arbejder for at bekæmpe ensomhed. Gennem børne og unge aktiviteter som Safe Space, møder vi unge der oplever at føle sig utilpas i sociale sammenhænge.

Kvalitetsuddannelse

Kampen for kvalitetsuddannelse for udsatte børn og unge har været en vigtig kamp for BUFREMTID i sine internationale projekter. Gennem projektet My Education My Right samarbejder BUFREMTID med 3 skoler i Zambia. Lærere på hver skole får ekstra træning og eleverne får skolemateriale.

Ligestilling Mellem Kønnene

Girl Impact er et fortalervirksomhedsprojekt i samarbejde med Tambwe Youth Center i Zambia, der fokuserer på at bringe drenge og mænd i spidsen for at diskutere, konfrontere og overvinde mandlige / kvindelige stereotyper i den afrikanske kultur.

Rent Vand og Sanitet

Store dele af befolkningen i Afrikas landdistrikter har ikke adgang til rent drikkevand. De er afhængige af vand fra vandhuller og floder, og det gør dem særligt udsatte for vandbårne sygdomme.  BUFREMTID er optaget af at øge bevidstheden omkring dette emne.