Om våre lokalforeninger

BUFREMTID har lokale foreninger af forskellige slags rundt omkring i Danmark. Foreningerne arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer med børn og unge i fokus. Fælles for alle lokale foreninger er, at de arbejder for at forebygge og lindre ensomhed blandt unge, fremme videnudveksling og ikke mindst skabe en atmosfære, hvor børn og unge kan føle sig set, hørt og værdsat. Vi har lokale foreninger i fire af fem regioner i Danmark: Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Region Sjælland.
HVORDAN BLIVE MEDLEM?
Søg om medlemsskab – kontakt info@bufremtid.dk

Youth Empowerment Odense

YEM er en forening for børn og unge, der brænder for samfund og mission. De har medlemmer af forskellige etniske baggrunde,kulturer og trossamfund. YEM har et fælles formål om at styrke vores generation til tjeneste for Gud og samfund. Den lokale forening arrangerer og organiserer forskellige begivenheder såsom blandt andet ugentlige bibelstudier hver torsdag mellem kl. 20.00 og 22.00, bøneaften hver tirsdag mellem kl. 20.00 og 21.00, og ikke mindst seminarer og ungdomskonferencer omkring året. 

Bright Future Unges Forening

BFUF støtter integrationen blandt unge migranter i Danmark. Foreningen har  et formål om at styrke børn og unge til at spille en vigtig og aktiv rolle i  integrationsprocessen i Danmark. Vi sætter stor fokus på at give børn og unge  muligheder til at bidrage positivt til det danske samfund ved at opfordre nydanske unge til at tage ansvar for deres eget liv og fremtidsmuligheder. BFUF arbejder blandt andet med at bekæmpe kriminalitet blandt unge migranter og for at forebygge  banderekruttering.

Youth Empowerment Esbjerg

YEM er en forening for børn og unge, der brænder for samfund og mission. De har medlemmer af forskellige etniske baggrunde,kulturer og trossamfund. YEM har et fælles formål om at styrke vores generation til tjeneste for Gud og samfund. Den lokale forening arrangerer og organiserer forskellige begivenheder såsom blandt andet ugentlige bibelstudier hver torsdag mellem kl. 20.00 og 22.00, bøneaften hver tirsdag mellem kl. 20.00 og 21.00, og ikke mindst seminarer og ungdomskonferencer omkring året.

Venner For Livet

VFL er den rette forening til dig der kender til ensomhed og ønsker at styrke dit sociale netværk. Våre medlemmer er børn og unge mellem 13-30 år. Mange af os kender til at være genert, socialt akavet eller udenfor. Derfor kan du træne dine sociale evner i et trygt og mobbefrit fællesskab med jævnaldrende i samme situation. Det er forskelligt fra gang til gang, hvad vi laver, men der er altid en aktivitet på programmet. Det er de frivillige og unge, der i fællesskab bliver enige om, hvad der skal i kalenderen. VFL har lokalforening i Lejre.

World Service of Mercy

WSM er en miljøorganisation for unge, der mener, at miljøudfordringer skal ses i en større sammenhæng, hvor alle de mindre og lokale problemer sammen udgør et stort problem. Derfor mener vi, at den bedste måde at arbejde for naturen på er at arbejde både med lokale og globale problemer. WSM beskæftiger sig ikke kun med at påpege udfordringerne, men også påpege mulige løsninger.  Du kan deltage i en af vore lokale kampagner, seminarer og sommerlejre og meget mere. 

Youth Empowerment Aalborg

YEM er en forening for børn og unge, der brænder for samfund og mission. De har medlemmer af forskellige etniske baggrunde,kulturer og trossamfund. YEM har et fælles formål om at styrke vores generation til tjeneste for Gud og samfund. Den lokale forening arrangerer og organiserer forskellige begivenheder såsom blandt andet ugentlige bibelstudier hver torsdag mellem kl. 20.00 og 22.00, bøneaften hver tirsdag mellem kl. 20.00 og 21.00, og ikke mindst seminarer og ungdomskonferencer omkring året.

AYIDA - African Youths In Denmark

AYIDA arbejder for at styrker ungefællesskabers fokus på glæde, fællesskab, udfordring og sundhed. Vi sigter mod, at så mange unge som muligt deltager så længe som muligt motion og idræt.  Vi arbejder for at Unge skal trives og føle sig trygge og velkomne i idrætsforeningerne uanset ambitioner og forudsætninger. Vi mener at fællesskabet skal give unge et stærkt tilhørsforhold med oplevelser af mestring og mulighed for medbestemmelse. Sammen kan vi hjælpe de unge mennesker med at nå sin fulde potentiale som produktive, omsorgsfulle og ansvarlige borgere

Ung Congolesisk Forening i Danmark

UCFs almennyttige formål er at bevidstgøre unge congolesere om egen kulturel identitet, gøre dem opmærksomme på integrationsmuligheder i Danmark, og hjælpe dem med at opnå en bedre forståelse af den danske lovgivning. Foreningen skal bidrage til bedre integration af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i det danske samfund ved at inddrage forældre i højere grad i integrationsindsatserne for børn og unge, og ved at sætte i gang flere af indsatserne tidligt i børnenes liv.

Chosen Generation

Chosen Generation er en forening for børn og unge der har interesse for musikk of dans. Vi giver dig mulighed for at opleve glæden ved dans og musik samt at skabe et godt samvær på tværs af bakgrund, køn og beskæftigelse. Vi arrangerer koncerter, danseaftener og mulighed for træning og oplæring i forskellige spilleinstrumenter. Chosen Generation har siden 2019, været et sted hvor musikglade børn og unge kan samles og i fællesskab bruge musik og dans som et redskab til at tackle forskellige udfordringer.

Personadata for lokalforeninger-BUFREMTID

Den nye persondataforordning  i EU fra 2018 betyder at der fremadrettet pålægges alle, der indhenter og opbevarer persondata, en række krav. Grundlæggende handler det om at vi skal spørge os selv – hvad registrerer vi og hvorfor? Og så skal vi have ryddet op – vi skal ikke gemme mapper med medlemslister der går 10 år tilbage. 

Denne ”aftale” skal gennemgås, udfyldes og opbevares til fremvisning hvis Datatilsynet skulle forlange det.