Om vore samarbejdspartner

BUFREMTID samarbejder med en lang række netværk og medlemsorganisationer nogle af verdens mest udsatte
områder for at styrke en retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling. Siden 2013 har vi samarbejdet med vore internationale partnere om forskellige udviklingsprojekter. I dag har vi samarbeidspartnere i Uganda, Burundi, Zambia, Kongo DR og Kenya

HVORDAN BLIVE MEDLEM?
Søg om medlemsskab – kontakt info@bufremtid.dk

Hvorfor Internationalt Arbejde?

Vi ønsker at børn og unge i nogle af verdens mest udsatte områder skal kunne opleve en grundlæggende forandring og styrkelse af deres værdighed og handlemuligheder, så de frisættes til et bedre liv.  Værst står det til i udviklingslande. Derfor kæmper BUFREMTID for at sikre uddannelse til selv de mest udsatte unge i verden. Erfaring viser at med en grundskole- og ungdomsuddannelse eller håndværkstræning i ryggen, har unge bedre muligheder for at få et job med en god løn eller for at tage videregående uddannelse i fremtiden. 

Missions- og udviklingsarbejde

Som medlem af BUFREMTID har vore lokalforeninger mulighed for at søge midler til at starte missionsprojekter og partnerskaber med kontakter i udlandet. Gennem dette kan vi vore lokalforeninger være med til at udvikle det lokale arbejde i udlandet og samtidig udruste egne medlemmer.

Internationale projekttyper

Partneridentifikation

Partneridentifikation er en projekttype for lokalforeninger der ikke allerede har opbygget et partnerskab, men som gerne vil finde en mulig partner. Her vil vi undersøge muligheder og grundlag for at kunne opbygge et bæredygtigt partnerskab.

Forundersøgelse

Forundersøgelse er for lokalforeninger der som gerne vil starte et pilotprojekt eller et partnerskab. Forundersøgelsen kan hjælpe med at give den viden og de redskaber, der skal til, for at udvikle og indgå et bæredygtigt partnerskab eller ansøge om et pilotprojekt.

Pilotprojekt

I et pilotprojekt kan planer, som er lavet under en forundersøgelse nu føres ud i livet. Det kunne f.eks. være konferencer, lejre og workshops rettet mod en bestemt målgruppe. Pilotprojekter er små projekter der kan styrke relationerne til en partner samtidig med at man afprøver nye tiltag.