Årlige Events

Sommerlejr

I 2013  åbnede vi for første gang dørene til sommerlejr, og igen i år kan du glæde dig til sommerlejr-stemning.  Du kan glæde dig til masser bålhygge, frihed, sport og fællesskab, koncerter, lovsang, seminarer og god forkyndelse. Der bliver både tid til fest og fordybelse med andre unge fra hele landet.

Nytårslejr

Hvert år fra d. 28/12 til d. 1/1 arrangerer vi en nytårslejr, hvor der er mulighed for inspiration og samvær i forskellige former for alle aldersgrupper. Vi laver blandt andet mad sammen, nyder naturen omkring lejren, hører taler fra Bibelen, spiller spil, holder en stor fest og hopper sammen ind i det nye år.  

Religiøse Events

Tirsdag Bøneaften

Bønnetirsdag består af en gruppe unge mennesker  som i fællesskab ønsker at søge Gud. Bønneaften finder sted hver tirsdag kl 20:00 til 20:30.  Ta kontakt med os for at deltage!

Torsdag Bibelstudie

Hver torsdag mellem kl 21.00 og 22.00 samles en gruppe unge i vor bibelstudie aften. Vores program kan bestå af  besøg af en taler, dialog og delestund. Ta kontakt med os for at deltage!

Ungdomsconcert

Hver tredje måned arrangeres ungdomsconsert.  Lovsangsgruppen synger sange på både engelsk og dansk. Det vigtigste er, at de sange, vi synger, har fokus på Gud og vores relation til ham.

Debat og Foredrag

Årets Tema:  Psykisk Sårbarhed i Børn og Unge

BUFREMTID arrangerer forskellige folkeoplysende aktiviteter såsom debatter og foredrag. Vi drøfter og diskuterer forskellige  temaer og dagsordener, der påvirker børn og unges sundhed og velfærd lokalt, nationalt og internationalt. Hvert år har vi et hovedemne, vi fokuserer på, og ud fra det arrangerer vi debatter og foredrag, der vil forsøge at diskutere forskellige problemstillinger inden for dette emne. I 2021 er hovedtemaet Psykisk Sårbarhed i Børn og Unge. For mer information er du er velkommen til at kontakte os på: info@bufremtid.dk.

Dans og Musik

Nye venner, selvtillid, og god musik

 BUFREMTID hjælper børn og unge med at opnå deres fulde kreativitet og potentiale til at blive det, de drømmer om. Gennem vore dans og musik aktiviteter lærer de nye ting, møder nye venner og får fantastiske oplevelser.  For mer information er du er velkommen til at kontakte os på: info@bufremtid.dk.

Sports og udendørsaktiviter

Muligheden for at være fysisk aktive

En vigtig del af BUFREMTIDs arbejde er at fremme fysisk og mental sundhed og velvære i børn og unge. Gennem vores sports- og udendørsaktiviteter er det lykkedes os at engagere flere børn og unge i frivilligt arbejde og foreningsliv.