Om os

Landorganisationen Børn og Unges Fælles Fremtid (BUFREMTID) er en paraplyforening, og  er den organisatoriske ramme bag meget af det arbejde med og for børn og unge, der foregår i de lokale foreninger. Vi har lokale foreninger i alle regioner i Danmark. Vi arbejder for et åbent, bæredygtigt og inklusivt samfund og deltager i forskellige temaer og dagsordener, der påvirker børn og unges sundhed og velfærd. 
BUFREMTID er for alle mellem 11 og 35 år med et engagement i samfund og ønske om grænseoverskridende venskab! Vi arrangerer ugentlige, månedlige, kvartalsvise og årlige begivenheder, der sikrer at børn og unge med interesse for forskellige fritidsaktiviteter eller hobbyer samles. 

Vor historie

BUFREMTID blev stiftet i 2017 på initiativ fra lokalforeninger World Service of Mercy og International  Christian Youth Network. Målet var at danne en landsdækkende paraplyforening, der arbejder for  at styrke deltagelse i foreningsliv og fritidsaktiviteter blandt børn og unge af udenlandsk oprindelse der bor og opholder sig i Danmark.
BUFREMTID er bygget på forskellige værdier og principper, hvis hovedformål er at bekæmpe ensomhed, mobning og selvmord blandt børn og unge. Vi har gjort dette gennem afhjælpende og forebyggende aktiviteter, der har skabt et sikkert miljø, hvor børn og unge kan udvikle deres sociale færdigheder og talenter. Siden 2017 er vi vokset til over 300 medlemmer, med lokale foreninger i fire af fem regioner i Danmark.


Medlemskab og frivillighed

BUFREMTID drives udelukkende af frivillige medlemmer. Vores frivillige organiserer sig i ungdomsforeningerne, og støtter bestyrelsen med koordineringen af ​​aktiviteterne på lokalt og nationalt nivå.

BUFREMTID har en bestyrelse bestående af medlemmer fra lokale foreninger. Disse vælges demokratisk på generalforsamlingen og arbejder frivilligt med koordineringen af ​​nationale aktiviteter og træffer beslutninger om BUFREMTIDS vækst og fremtid. Medlemskab er åben for alle enkeltpersoner og grupper, der ønsker at tilslutte sig BUFREMTIDs formål og vedtægter. 

Kontakt os for mere information på: info@bufremtid.dk

Vision

Vi mener at ethvert børn og unge skal have mulighed for at udnytte deres fulle potentiale uanset deres livsforhold.

Mission

At medvirke til børn og unges  aktiv deltagelse i samfundet gennem engagement i foreninger og opbygning af sociale kompetencer.

Værdier

• Brobygning
• Frivillighed
• Gensidig respekt